" Ang Saputon nga Bata "
" Ang Saputon nga Bata "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Mag-uuma sa Cementeryo "
" Ang Mag-uuma sa Cementeryo "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Tigtimbang sa Humayan "
" Ang Tigtimbang sa Humayan "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Puti nga Hari "
" Ang Puti nga Hari "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Saputon nga Bata "
" Ang Mag-uuma sa Cementeryo "
" Ang Tigtimbang sa Humayan "
" Ang Puti nga Hari "
" Ang Saputon nga Bata "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Mag-uuma sa Cementeryo "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Tigtimbang sa Humayan "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

" Ang Puti nga Hari "

3.7 x 3.7 ft

Acrylic on Canvas

2016

show thumbnails