" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 1 "
" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 1 "

12 x 18 inches

Acrylic on Canvas

2016

SOLD

 

" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 2 "
" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 2 "

12 x 18 inches

Acrylic on Canvas

2016

SOLD

" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 1 "
" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 2 "
" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 1 "

12 x 18 inches

Acrylic on Canvas

2016

SOLD

 

" Ang Panagsumpaki sa Mag Kaluha 2 "

12 x 18 inches

Acrylic on Canvas

2016

SOLD

show thumbnails